top of page

תקנון האתר

("האתר") hrskinepil.com  מופעל ע"י חברת עומר גימורים\יוגל ומשמש כפלטפורמה לרכישת מוצרים דרכו.

האמור בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס באופן שווה לנשים ולגברים.

 הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה, עצם רכישת מוצרים באתר תהווה הצהרה מצד

הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח לבין החברה.

הרכישה

האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של מוצרים  באמצעות האינטרנט.

הרכישה מתבצעת עד גמר המלאי, המחיר המוצג באתר הוא סופי וכולל מע"מ.

הרכישה והתשלום מתבצעים באמצעות כרטיס אשראי בכפוף להסכם מול חברות האשראי, אלא אם סוכם אחרת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצרים בכל עת, וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה.

החברה תהיה רשאית להגביל את כמות המוצרים ללקוח יחיד, וזאת ע"פ שיקול דעתה.

אספקת המוצרים מותנית בזמינותם בעת ביצוע ההזמנה.

משלוחים

משלוח המוצר בהתאם למדיניות המשלוחים

החזרה והחלפת מוצרים

ביטול עסקה תתאפשר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, בתוך 48 שעות מהזמנת המוצר באתר.

הודעה על הביטול תימסר בדוא"ל  לכתובת arikome@gmail.com.

כל מוצרי החברה מיוצרים במיוחד עם קבלת ההזמנה באתר או טלפונית ולכן לא ניתן לבטל עסקאות לאחר ייצורן.

החזרת המוצר במקרה של פגם בלבד, תוך שבוע מקבלתו בעלות דמי משלוח בהתאם לעלות חברת המשלוחים המופעלת ע"י החברה, או בהחזרה עצמאית מטעם הלקוח למפעל החברה בהרצליה כשהוא במצב תקין ובאריזתו המקורית.

החברה משווקת מראות אקריליות בטיחותיות, במראות אלה יתכנו עיוותים.

ביטול עסקת רכישה יזכה את יוגל בדמי ביטול בסך 100 ₪ או 5% מערך המוצר, לפי הנמוך מביניהם עפ"י דין.​

ביטול עסקה תתאפשר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, בתוך 48 שעות מהזמנת המוצר באתר ובתנאי שלא נחתך חומר הגלם, מאחר ומדובר במוצרים בהתאמה אישית ובחיתוך לפי מידה, לא יתקבל ביטול לאחר חיתוך חומר הגלם.

שילוט:

אין החברה אחראית בשום מצב לנושא ההתקנה.
על הלקוח לבדוק שההתקנה טובה ואיכותית ולוודא שאכן המשטח שעליו מותקן השלט חלק ונקי ומותאם לדבק המסופק עם השלט.

איחור של עד 14 ימי עסקים מעבר למועד האספקה האחרון לא יהווה עילה לביטול הזמנה.

אבטחת מידע ופרטיות

במידע הנמסר בעת ביצוע הזמנה, נעשה שימוש  על מנת לספק ללקוח את המוצרים והשירותים המבוקשים.

המידע הוא אישי ולכן לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

המידע הנדרש יועבר לחברת האשראי ולחברת השליחות בלבד, לצורך השלמת ההזמנה ואספקת המוצרים החברה נוקטת באמצעי זהירות

מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית

לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

בעת לחיצה על כפתור "הסכמה/אישור" - יש משום אישור קריאה והסכמה על תקנון זה.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה .
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

אופן התשלום/ הרכישה באתר

* כרטיס אשראי 
* רכישה אונליין 
* PAYPAL

bottom of page