top of page

מדפים לפי מידה

(עד אורך מדף 60 ס"מ)

כיצד מזמינים מדפים לפי מידה?
מחפשים את העומק הנדרש לפי עומק הארון או הנישה שלכם, מוצאים את טווח האורך הנדרש של המדף, לוחצים על המוצר, מכניסים את המידה המדוייקת שאתם צריכים, מוסיפים קנט תואם לצבע המדף ומזמינים עם שליח עד הבית.

מדפים בעומק עד 20 ס"מ

מדפים בעומק שבין 21 ל 30 ס"מ

מדפים בעומק שבין 31 ל 40 ס"מ

מדפים בעומק שבין 41 ל 50 ס"מ

מדפים בעומק שבין 51 ל 60 ס"מ

bottom of page